Služby » VEŘEJNÝ PROSTOR & ÚZEMNÍ STUDIE Připravujeme místa, která budete mít rádi

Projektujeme koncepčně a s ohledem na široký kontext, takže svými zásahy kultivujeme a vytváříme hodnoty, které Vašemu městu umožní prosperovat. K studiím, manuálům a projektům nabízíme moderní přístup a jsme schopni efektivně používat dostupné administrativní nástroje, takže cíle dosahujeme bez přebytečné regulace a způsobem co nejvstřícnějším k občanům.

Ať ale navrhujeme dopravní řešení anebo hledáme vhodný architektonický detail, vždy je v centru naší pozornosti tvorba kvalitního veřejného prostoru. Vždy bereme v potaz především to, zda projekt přispívá ke vzniku prostředí, které občanům umožní harmonické soužití a bohatý veřejný život.