Služby » ANALÝZY & STRATEGIE Není malých úkolů

Jako urbanisté nabízíme specifický vhled do složitého fungování městských organismů. Propojujeme estetickou analýzu prostoru s technickými a socio-ekonomickými analýzami území a překládáme je do laického jazyka. Je pro nás zásadní, abyste naše výstupy mohli okamžitě a snadno používat. Naše analýzy Vám ukážou město jako stroj, jehož fungování lze ladit, měnit a opravovat.

Ke vytčeným cílům budete moci směřovat po drobných krůčcích za pomoci strategických plánů, skic a vizí. Potřeby a potenciály Vašeho města srovnáme s očekávanými trendy a ukážeme Vám, jak je využít. Zařazení drobných investic do strategického plánu Vám umožní  nadchnout veřejnost a zároveň efektivněji nakládát s obecními prostředky.