Úl » O nás

Úl je mladé urbanistické studio sloužící městům a obcím od roku 2017. Pracujeme všestranně, věnujeme se ekonomii měst a jejich rozvoji i inovacím, ale také geniu loci a práci s obyvateli. Jádro kanceláře tvoří urbanisté a architekti, ale spolupráce s odborníky z technických i společenskovědních oborů je pro nás samozřejmostí.

Kromě běžného projektování je naší doménou koncepční práce při přípravě projektu. Dobré zadání považujeme za základ dobré realizace a k jeho tvorbě používáme celou škálu svých schopností. Pokud si nejste jisti zadáním (nevíte, co přesně potřebujete, jak dosáhnout svého cíle anebo jak vybrat z možných řešení) pomůžeme Vám se rozhodnout.

Především ale jsme tu pro Vás. Naše schopnosti Vám umožní udělat ze své komunity ještě příjemnější místo pro ještě bohatší život.

Náš tým:

 

Stálí spolupracovníci: