Studie revitalizace Rakouského tábora Nové uliční profily pro nejstarší milovická kasárna

Masterplan je hotový! Otevírá se nový prostor pro revitalizaci milovických parků i cesta k vytouženým chodníkům. Závěrečnou prezentaci najdete zde, hotovou studii a zápisy z veřejných setkání na stránkách města Milovice.