Socioložky Mgr. et Mgr. Michaela Malá & Mgr. Marie Úlehlová

Absolventky Univerzity Karlovy zaměřující se na urbánní sociologii a antropologii nám pomáhají v kontaktu s veřejností a zprostředkovávají její znalosti, podněty a názory.

Společně doporučujeme využívat jejich služeb hned v zárodcích projektu, při přípravě zadání a shromažďování podkladů. Díky včasné spolupráci s veřejností jsme schopni včas zakomponovat do projektu postřehy a potřeby obyvatel, které je možné i přes veškerou snahu přehlédnout. Umožňují nám tvořit v partnerském vztahu s veřejností a v atmosféře důvěry.

Více o sociálně-antropologickém průzkumu a jeho využití v městském plánování se dozvíte z této prezentace.