Setkání s obyvateli Rakouského tábora 9. listopadu 2017 proběhlo v Milovicích úvodní setkání před zpracováním studie Veřejného prostoru

Děkujeme všem zúčastněným a městu Milovice za příjemnou a podnětnou diskusi. Připomínky občanů zkonzultujeme 14. listopadu se zástupci města. Na tomto místě potom najdete jak závěr ze setkání, tak zadání pro další zpracování studie.