urbanista Ing. arch. Kristian Holan * Milovice, Středočeský kraj

Vyrostl jsem v opuštěném městě, moje práce se proto zaměřuje na lidi. Je to optimistický, i když střízlivý dialog s komunitami a místními samosprávami, ve kterém se vždy najde chytrá cesta do budoucnosti.

s t u d i u m
2003-11 : Gymnázium Nymburk
2011-2018 : Fakulta umění a architektury TU Liberec

m ě s t o   M i l o v i c e
2014 – 2018 : člen Komise pro výstavbu a dopravu
2017 : člen Řídícího výboru pro Strategický plán, pracovní skupiny pro urbanismus

d a l š í   v y b r a n é    s p o l u p r á c e
2016 : Strategický plán Jaroměře, kapitola Tři strategie s CityUpgrade s. r. o.