Kdo pro nás získává informace a podněty od veřejnosti? Co je sociálně-antropologický průzkum a k čemu je dobrý