Hradby Nymburka vize propojení starého Nymburka s předměstími

(v rámci studia na FUA TUL v ateliéru Zdeny Němcové-Zedníčkové; oceněn Ještědem f Kleci)