Firmy města Neuruppinu Víte, že obce mohou vlastnit i ziskové firmy?

Město, kde žijete, téměř určitě vlastní nějakou firmu: pravděpodobně technické služby, možná i dopravní podnik. Asi vlastní i nějaké akcie, třeba regionálních vodovodů a kanalizací. Pokud byste se ale domnívali, že tím jsou možnosti obcí podnikat vyčerpané, mýlili byste se. Přestože snažit se vybudovat hospodářsky samostatné město by bylo docela pošetilé a peníze rozdělované státem v rámci Rozpočtového určení daní budou pro většinu měst vždy hlavním zdrojem financí, investice do městských firem mohou časem vytvořit zajímavý vedlejší příjem. A navíc přinášejí další bonusy – jako třeba v braniborském Neuruppinu, kde jsme se byli seznámit s jejich fungováním.

Stadtwerke – Městské podniky

Obyvatelé třicetitisícového Neuruppinu platí za elektřinu a teplo nejnižší ceny v celém spolkovém státě. Jejich dodavatel je totiž městská firma, která (krom toho, že sama trochu energie vyrábí) je schopná vyjednat s velkými dodavateli výhodnější ceny – a ještě každoročně generovat zisk asi 2%. Pro soukromého majitele by tak pomalé zhodnocování investic nebylo přijatelné, městu to ale stačí. Kromě udržování dostupných cen energií totiž firma například také modernizuje třeba systém likvidace komunálního odpadu.

Neuruppinské Městské podniky sice existují už dlouho, byly zřízeny spolu s prvním plynovým osvětlením, jejich současná sláva ale souvisí s (dotovanou) modernizací kotelen panelových sídlišť. Investici do nových, efektivnějších kotlů (přesněji kogeneračních jednotek schopných vyrábět elektřinu z odpadního tepla) provázel ambiciózní plán na rozšíření systému centrálního vytápění do celého města. Neuruppinský stavební řád dnes mimo jiné vůbec nepovoluje samostatné domovní kotle – které ale, vzhledem ke zmíněným cenám tepla dodávaného městskou firmou, nejsou ani žádané.

Wohnungsbaugesellschaft – Bytové družstvo

Bytový fond má většina měst, Neuruppin pro jeho správu vytvořil městskou firmu, které dal do užívání své byty v panelových domech výměnou za to, že 800 z nich bude pronajímat za třetinu běžné ceny sociálně slabým obyvatelům města. Bytové družstvo má cca 40 zaměstnanců, spravuje asi 2800 nemovitostí, včetně komerčních prostor – pronajímá, kupuje, prodává a staví.

Přestože hlavní stavební projekty ve městě jsou soukromé, Neuruppin na ně není plně odkázán a je proto i ve výhodnější pozici vůči developerům. Správa a rozvoj bytového fondu také nezatěžují odbor správy majetku města, který má svých starostí i tak dost.

INKOM – Marketingová společnost

Nejmladší z firem Neuruppinu vznikla původně proto, že radnice kvůli striktním pravidlům pro zaměstnávání a odměňování úředníků špatně zvládala jednorázové návaly práce s organizací jarmarku. Rozhodla se je proto delegovat na městskou marketingovou společnost, pro kterou postupně našla mnohem širší využití.

Pro město dnes INKOM vykonává řadu služeb, mapuje například stav lokální ekonomiky, spolupracuje s místními podniky a propaguje město mezi potenciálními investory. Je také součástí pracovní skupiny místních maloobchodníků, kterým pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost proti e-shopům a velkoobchodům. Kromě trhů pořádá také místní firemní veletrhy, pomáhá podnikům navázat spolupráci se školami aj.

Jelikož město je největším klientem INKOMu, nejde mluvit o vyloženě ziskové firmě. Společnost ale své služby poskytuje i menším městům v okolí a dalším klientům, a je tedy na městském rozpočtu z velké části nezávislá. Pro Neuruppin to znamená mimo jiné znamená, že INKOM má více kontaktů, zkušeností a zdrojů, než jaké by měl jako odbor městského úřadu.

A příklady z Čech?

I v Čechách jsou města a obce, které si tvoří vlastní ekonomickou základnu. Časté jsou například obecní lesy, vítané finanční přilepšení zejména pro odlehlé horské vesničky. Jako příklad ojediněle nadějného a ambiciózního projektu ale uveďme Litoměřice, které se pustily do výzkumu geotermální energie. Na průzkumný vrt navázalo výzkumné centrum a konečným cílem je vlastní geotermální elektrárna

Pokud se projekt podaří, pro obyvatele i rozpočet Litoměřic může mít podobný přínos, jako Městské podniky pro Neuruppin. A jsou tu ještě (těžko vyčíslitelné) druhotné přínosy pro městské obchody a služby plynoucí z návštěv výzkumného centra, konferencí a s nimi spojené prestiže.

Litoměřice můžou inspirovat ostatní obce efektivním přetavením jednorázově nabízených dotačních peněz na zdroj dlouhodobých příjmů. Geologické podmínky vhodné pro geotermální elektrárnu jsou vzácné, jak ale vidíte, paleta možností pro obecní investice je široká.

zdroj fotografie : Herrman GmbH /// www.team-herrmann.com/30-000-liter-waermespeicher-fuer-stadtwerke-neuruppin/

autor článku: Ing. arch. Kristian Holan