O Nás

studium 2004 – 2012: První české gymnázium v Karlových Varech 2012 – 2016: bakalářské studium Zahradní a krajinářská architektura na ČZU 2016 – současnost: magisterské studium Zahradní a krajinářská architektura na ČZU 2017 : studium Landscape architecture na univerzitě SLU v Alnarp, Švédsko   zkušenosti 2014 : sochařský workshop s kovem v německém Selbu 2017 : workshop o veřejném prostoru v Plzni v rámci Pěstuj prostor 2018 : spolupráce s ateliéry Vavřík a dobrá společnost a KontinualRead More →

Vyrostl jsem v opuštěném městě, moje práce se proto zaměřuje na lidi. Je to optimistický, i když střízlivý dialog s komunitami a místními samosprávami, ve kterém se vždy najde chytrá cesta do budoucnosti. s t u d i u m 2003-11 : Gymnázium Nymburk 2011-2018 : Fakulta umění a architektury TU Liberec m ě s t o   M i l o v i c e 2014 – 2018 : člen Komise pro výstavbu a dopravu 2017 : člen Řídícího výboru pro Strategický plán, pracovní skupiny pro urbanismus d a l š í   v y b r a n é    s p o l u p rRead More →