Novinky

Upozornění : Účast byla nižší než při prvním setkání. Ještě více než v případě úvodního setkání proto platí, že je třeba výsledky číst jako orientační sondu do místní komunity, v žádném ohledu se nejedná o statisticky relevantní průzkum veřejného mínění. Výpovědní hodnota setkání je limitována segmentem obyvatel, kteří se ho účastnili – zcela například chyběly děti a rovněž rodiče (či přesněji matky) nejmenších dětí byli zastoupeni jen symbolicky. Celkově byly přijaty písemné podněty od 11 občanů, z toho: 7 žen, 4 mužů, vesměs od pracujících ve věku 25-65 let Z respondentů se věnovalo: 9 komunikacím obecně, 7 konceptu přerušení ulice Kaštanové a 3 parkování 6Read More →

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili čtvrtečního setkání k revitalizaci Rakouského tábora. Pro všechny, kdo se nemohli dostavit, je zde tato zkrácená verze prezentace a pracovní schema uspořádání uličních profilů. Máte-li otázky či připomínky, neváhejte se na nás obrátit. Vaše reakce shromažďujeme do 18. ledna a následně uveřejníme shrnutí. Nezapomeňte dát nám vědět i ohledně návrhů, s nimiž jste spokojeni, jinak není jisté, že budou součástí konečného řešení!Read More →

1.1. Statisticky Celkově byly přijaty písemné podněty od 29 občanů, z toho: 27 na místě, 2 elektronickou poštou 14 od mužů, 14 od žen 22 od zaměstnaných občanů, 2 od občanů pečujících o dítě, 2 od občanů v důchodu Z 29 respondentů se věnovalo: 26 obecně otázce zeleně, 21 tématu centrálního parku a 11 nedostatku hřišť 19 obecně povrchům komunikací, 9 chodníkům a 7 hlučnosti dlažby 17 obecně dopravě, 9 otázce MHD a 6 parkování 10 obecně zástavbě, 7 otázce prázdných domů a 4 nedostatku obchodů a občanské vybavenosti 1.2. Tematické okruhy 1.2.1. Zeleň 27 z 29 participantů se věnovalo obecně otázce zeleně. Vesměs šlo o podněty kladné,Read More →

V pondělí 23.10.2017 jsme odevzdali studii veřejného prostoru pro sídliště Jankovice v Nymburce. Zabývali jsme se otázkou vhodného rozmístění parkovacích míst, ale i přístupu k zelení na sídlišti. Pevně doufáme, že Nymburk získal kvalitní podklad zjednodušující rozhodování při dalších projektantských pracích.  Read More →

Předválečné kasárenské domy už byly upraveny pro bydlení. K dokončení proměny zalesněného vojenského prostoru na klidnou obytnou čtvrt už zbývá jen vytvořit veřejný prostor. Hledání těch nejlepších řešení pro Rakouský tábor začína pracovním setkáním našeho studia a veřejnosti 9. listopadu v hale milovické radnice. Těšíme se na těsnou spolupráci s místními a na nový Rakouský tábor!Read More →

7. září 2017 proběhlo v Nymburce setkání s obyvateli sídliště Jankovice. Jsme příjemně překvapeni účastí a procházíme připomínky, které ve spolupráci s městem sbíráme do 14. září. Po jejich zpracování zde bude zveřejněn jejich souhrn spolu s plánem pro další postup práce. Všem, kdo se zůčastnili setkání (anebo nám své připomínky pošlou dodatečně) ještě jednou děkujeme.Read More →

Město Nymburk si od nás vyžádalo studii k revitalizaci sídliště. Ve spolupráci s Highway Design a městem budeme řešit nejpalčivější problém – parkování. Ovšem při této příležitosti chceme nabídnout místním obyvatelům také pobytové kvality a vdechnout místu nový život.Read More →